image

Eksperci

Bezpieczeństwo
Janusz Żmudziński – Ekspert w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego
Paweł Surmak – Ekspert w obszarze bezpieczeństwa
Paweł Henig – Ekspert w obszarze systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Cyberbezpieczeństwo
Wojciech Laskowski – Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa
Tomasz Jordan Kruk – Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa

Edukacja i technologia
Jolanta Jaworska – Ekspert w obszarze edukacji i współpracy biznesu i uczelni, zarządzania zasobami ludzkimi
Jarosław Kowalski – Ekspert w obszarze nowych technologii w edukacji

Inteligentne sieci energetyczne
Robert Masiąg – Ekspert w obszarze inteligentnych sieci energetycznych i Smart Grid
Piotr Rutkowski – Ekspert w obszarze współpracy z sektorem energetycznym

Inteligentne systemy transportowe
Jerzy Mikulski – Ekspert w obszarze inteligentnych systemów transportowych
Tomasz Polichnowski– Ekspert w obszarze inteligentnych systemów transportowych

Ochrona danych osobowych
Arwid Mednis – Ekspert w obszarze prawa ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa

Ochrona własności intelektualnej
Jakub Lewandowski – Ekspert w obszarze prawa własności intelektualnej oraz ochrony informacji prawnie chronionych
Tomasz Zalewski – Ekspert w obszarze ochrony własności intelektualnej

Ochrona środowiska
Piotr Mękarski – Ekspert w obszarze ochrony środowiska 

Identyfikacja, uwierzytelnianie i podpis elektroniczny
Artur Miękina – Ekspert w obszarze identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego
Krzysztof Polcyn – Ekspert w obszarze identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego
Andrzej Ruciński - Ekspert w obszarze identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego
Michał Tabor – Ekspert w obszarze identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego

Media cyfrowe
Luiza Piskorek – Ekspert w obszarze regulacja mediów i usług cyfrowych
Marek Szydłowski – Ekspert w obszarze rynku mediów elektronicznych

Prawo podatkowe
Andrzej Próchnicki – Ekspert w obszarze prawa podatkowego
Jacek Węsierski – Ekspert w obszarze prawa podatkowego

Prawo autorskie
Mikołaj Sowiński – Ekspert w obszarze prawa autorskiego w nowych technologiach, usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji

PEM
Mariusz Busiło – Ekspert w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych (PEM)
Marek Lipski - Ekspert w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych (PEM)

Fintech
Marcin Chruściel – Ekspert w obszarze Fintech

Blockchain
Rafał Dziedzic – Ekspert w obszarze blockchain

Smart City
Sebastian Grabowski – Ekspert w obszarze Smart City

IoT
Rafał Jagielski – Ekspert w obszarze autonomicznych robotów mobilnych i towarzyszących im rozwiązań Industrial IoT

Przemysł teleinformatyczny
Agnieszka Wachowska - Ekspert w obszarze prawa ICT
Wacław Iszkowski – Ekspert w obszarze przemysłu teleinformatyczny