Kapituła Nagrody 30-lecia PIIT

PREZYDIUM KAPITUŁY NAGRODY PIIT 

 1. Andrzej Abramczuk 
 2. Andrzej Dulka
 3. Jacek Łęgiewicz  
 4. Artur Wiza 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY NAGRODY PIIT 

 1. Marta Brzoza  
 2. Jacek Falkiewicz
 3. Xawery Konarski  
 4. Marek Kowalski 
 5. Olaf Krynicki  
 6. Wiesław Paluszyński 
 7. Mirosław Śmiałek  
 8. Teresa Wierzbowska  
 9. Krzysztof Żuk