Biuro Izby

Pracownicy biura:

 • Dorota Gałecka
  Starszy Specjalista ds. PR i Relacji z Operatorami Telekomunikacyjnymi
 • Marcin Hołownia
  Koordynator ds. wsparcia projektów
 • Magda Kamińska
  Sekretarz Zarządu i Rady PIIT
 • Katarzyna Kazuń
  Administrator Biura
 • Paulina Piątek
  Specjalista ds. finansowo-księgowych
 • Beata Śmiałkowska
  Sekretarz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
 • Irmina Zakrzewska
  Managerka ds. operacyjnych i komunikacji
 • Paulina Zabrodzka
  Recepcja-sekretariat

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Aleje Jerozolimskie 136 (Budynek Eurocentrum Alfa – IX piętro)
02-305 Warszawa
Tel.: 22 628 22 60
Biuro PIIT: +48 785 500 949
biuro@piit.org.pl
Kontakt dla mediów: media@piit.org.pl
REGON: 010220521
NIP: 526-12-89-338
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
65 1240 6175 1111 00004573 4520
KRS: 0000130600, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy