SAS Institute  

Adres: ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa
Strona: https://www.sas.com/pl_pl/home.html