Komitet Przełomowych Technologii (KPT)

Komitet KPT zajmuje się problematyką między innymi AI, IoT, chmury obliczeniowej, blockchain, dronów i robotów przemysłowych.

Zakres działań Komitetu KPT:

 • współpraca z polskim rządem w ramach prowadzonych prac legislacyjnych
  z zakresu nowych technologii, będących na etapie wczesnej komercjalizacji
  i szybkiego wzrostu, co rodzi specyficzne wyzwania regulacyjne;
 • współpraca z agendami rządowymi odpowiedzialnymi za dystrybucję środków publicznych, w tym środków unijnych, przeznaczonych na realizację programów wspierania innowacji;
 • współpraca z organami nadzorczymi (regulatorami) odpowiedzialnymi za tzw. przełomowe innowacje (disruptive technologies);
 • współpraca z jednostkami certyfikującymi przełomowe innowacje (m.in. w zakresie Internetu Rzeczy, IoT);
 • współpraca z organizacjami światowymi
  (m.in. OECD) i europejskimi (m.in. DIGITALEUROPE) biorącymi udział w tworzeniu regulacji związanych z nowymi technologiami;
 • zachęcanie polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw tworzących
  i dystrybuujących przełomowe technologie do członkostwa w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz pracy w Komitecie;
 • organizowanie i wspieranie wydarzeń promujących wykorzystanie nowych technologii (innowacji).