Klimat i Środowisko (KoKiŚ)

Komitet Klimatu i  Środowiska zajmuje się sprawami zużytego sprzętu cyfrowego oraz oszczędnością energii.

 • Przewodnicząca Komitetu: Magdalena Olborska (Samsung)
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu: Renata Pawlak (Cellnex)
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu: Monika Tenerowicz (Orange)

Zakres działań:

 • Monitoring ustaw dotyczących:
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • baterii i akumulatorów;
  • gospodarki opakowań i odpadów opakowaniowych;
  • zielonego ładu.
 • Monitoring oraz współpraca w zakresie ESG;
 • Monitoring rozporządzenia „w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”;
 • Uczestnictwo w pracach nad wdrażaniem pakietu regulacji europejskich z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym do prawa polskiego;
 • Współpraca z kluczowymi interesariuszami z administracji publicznej.