Nowoczesna Edukacja (KENT)

Komitet Edukacji i Nowych Technologii (powstał z połączenia Komitetów KCE i KNT) zajmuje się sprawami związanymi z wykorzystaniem i nauczaniem technologii teleinformatycznych w edukacji, placówkach oświaty i szkolnictwa wyższego.

Przewodnicząca Komitetu Maria Sołtan (IRS)
Wiceprzewodnicząca Komitetu: Dorota Twarowska (Nowa Era)
Wiceprzewodniczący Komitetu: Tomasz Hodakowski (Intel)

Zakres działań: Stymulowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o technologiach teleinformatycznych, w tym nauczania wykorzystania technologii w dydaktyce i pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Organizowanie i wspieranie wydarzeń promujących wykorzystanie technologii w edukacji. Monitorowanie i konsultowanie zmian prawnych w działach podlegających ministerstwom Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cyfryzacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwoju oraz w jednostkach samorządu terytorialnego każdego szczebla. Działania na rzecz zbudowania strategii Państwa i instytucji publicznych w zakresie nowoczesnej edukacji.

Zagadnienia szczegółowe:

  • Szybki Internet dla szkół;
  • Infrastruktura sieciowo-sprzętowa w placówkach;
  • Oprogramowanie i zasoby edukacyjne;
  • Kształcenie nauczycieli, kadr administracji oświatowej, podnoszenie kompetencji w korzystaniu z TIK i metodyki kształcenia z wykorzystaniem technologii;
  • Statystyka, interoperacyjność i standaryzacja wymiany informacji oświatowej;
  • Bezpieczeństwo, interoperacyjność i standardy technologiczne;
  • Zmiana podstaw dydaktycznych, szkolenia nauczycieli i standaryzacja metodyki nauczania;
  • Projekt CYFROWA SZKOŁA i jego kontynuacja przez administrację publiczną;
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym;
  • Promocja nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych na wszystkich etapach edukacji, w tym rozwiązań TiK (techniki informacyjno-komunikacyjne), których opanowanie daje większe szanse zawodowe.