Smart


Komitet SMART powstał w wyniku połączenia się Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe [ITS] zajmującego się tematyką inteligentnego miasta i inteligentnych systemów transportowych z Komitetem Energia [KE] zajmującego się budowaniem relacji pomiędzy przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji gospodarczej w sposób gwarantujący wzajemną wymianę wiedzy i informacji niezbędnej dla planowanej przebudowy polskiego sytemu energetycznego.

 • Przewodniczący Komitetu –  Sławomir Cieśliński (Medien Service)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu – Piotr Strzelec (Asseco)
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu – Anna Dydoń-Cackowska (Eviden)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu – Paweł Sokołowski (SAS)

Uchwałę w sprawie połączenia Komitetów podjęła Rada PIIT na swoim posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zakres działania Komitetu SMART, a także docelowa nazwa zostały ustalone podczas e-posiedzenia Rady w dniu 31 października 2018.

Obszary działania:

 • budowanie relacji pomiędzy przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki, środowiskami odpowiedzialnymi za zarządzanie transportem oraz administracją publiczną;
 • tematykę inteligentnego miasta;
 • tematykę inteligentnych systemów transportowych;
 • zagadnienia z obszaru energetyki i elektromobilności;
 • prace nad regulacjami z zakresu SMART;
 • stworzenie katalogu rozwiązań w różnych zakresach działalności Członków Komitetu SMART;
 • rozwiązania SMART w przemyśle 4.0;
 • edukacja w zakresie źródeł finansowania (Komisja Europejska, DigitalEurope).