Marek Szydłowski

Ekspert w zakresie „rynku mediów elektronicznych”
jest radcą prawnym, doradcą kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W kancelarii Wardyński i Wspólnicy jest szefem Zespołu Prawa Mediów, którego zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej klientom kancelarii w dziedzinie prawa autorskiego. Specjalizuje się w tych dziedzinach prawa, które dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstw sektora mediów, a w szczególności w prawie autorskim, prawie reklamy i prawie Internetu. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu prawa spółek, prawa rynków kapitałowych i prawa pracy.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1995). W roku 2001 został wpisany na listę radców prawnych, a w roku 2003 ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W latach 1993–1995 pracował w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej Coopers & Lybrand (obecnie część PricewaterhouseCoopers), gdzie zajmował się początkowo doradztwem podatkowym, a następnie doradztwem prawnym w zakresie prawa spółek, prawa fuzji i przejęć i prawa papierów wartościowych.

W latach 1995-2000 był prawnikiem w kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie, gdzie doradzał klientom głównie w zakresie prawa spółek, prawa fuzji i przejęć, prawa papierów wartościowych i prawa bankowego.

W latach 2000-2002 był dyrektorem ds. prawnych i członkiem zarządu spółki Provident Polska S.A., zajmującej się udzielaniem pożyczek pieniężnych. Oprócz zorganizowania i prowadzenia działu prawnego spółki nadzorował również dział windykacji, zajmujący się masową windykacją należności.

Od 2002 roku do 2009 roku dyrektor działu prawnego w Agorze SA, gdzie zorganizował i prowadził około 10-osobowy dział prawny, doradzał zarządowi spółki w sprawach strategicznych, uczestniczył we wszystkich dokonanych lub projektowanych transakcjach akwizycyjnych i joint venture, jak również reprezentował spółkę w działaniach z dziedziny public affairs. Odpowiadał przed zarządem spółki za realizację obowiązków informacyjnych spółki publicznej, jak również za nadzór lub prowadzenie najistotniejszych procesów sądowych w spółce. Pracując w Agorze praktycznie na bieżąco doradzał w dziedzinie prawa autorskiego, osobiście reprezentował lub nadzorował pracę osób reprezentujących Agorę i spółki z jej grupy kapitałowej w sądowych sporach dotyczących prawa autorskiego. Reprezentował również Agorę w polskich i europejskich organizacjach gospodarczych, których celem było reprezentowanie środowiska wydawców lub mediów w procesie tworzenia prawa, również prawa autorskiego.

W latach 2005–2009 był wiceprezesem zarządu Fundacji Agory, organizacji pożytku publicznego zajmującej się prowadzeniem działalności charytatywnej w imieniu grupy Agory.

W latach 2007–2010 był przedstawicielem Izby Wydawców Prasy w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (ENPA), zrzeszającego izby wydawców prasy z 25 krajów europejskich i zajmującego się obroną interesów wydawców gazet na forach instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, między innymi w odniesieniu do propozycji legislacyjnych zgłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej, w tym również w dziedzinie prawa autorskiego.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także był i jest członkiem Komisji Prawa Autorskiego piątej kadencji i w szóstej kadencji.