Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

PIIT, KIGEiT, PIKE, PIRC oraz ZPP Mediów Lewiatan wystosowaływspólne uwagi do projektu nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024. Uwagi dotyczyły badania sygnału TV po RPD (return path data).

W PIIT odbyły się wybory uzupełniające do prezydium Komitetu FinTech działającego w Izbie. Do prezydium została wybrana Małgorzata Krajewska z firmy Orange, która jako wiceprzewodnicząca dołączyła do przewodniczącego Sławomira Cieślińskiego.

Zdaniem PIIT niezbędne jest wskazanie pryncypiów, którym podporządkowane będą działania regulacyjne. PIIT stoi na stanowisku, że powinny one w sposób zrównoważony łączyć troskę o rozwój gospodarczy, zagadnienia etyczne oraz kształtowanie odpowiedzialnych praktyk przy tworzeniu i wdrażaniu zastosowań AI

PIIT apeluje m.in. o przedłużenie terminu realizacji projektów przynajmniej do sierpnia 2026 r. Podkreśla też znaczenie szybkiego rozpoczęcia właściwego naboru, sprawnego procesu oceny oraz podpisywania umów.

Zostań członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Dołącz do nas

Cele Izby

  • 30 latna rynku
  • 130 członków
  • 11komitetów

Już od 1993 roku jesteśmy kompetentnym i doświadczonym partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym. Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji. Przejdź do strony 30-lecia PIIT i 20-lecia Sądu Polubownego

Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego, realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Do PIIT należą m.in. największe firmy telekomunikacyjne, producenci sprzętu, producenci i integratorzy oprogramowania, w tym wiele firm z sektora MŚP, będących silnymi graczami na polskim rynku. Przejdź do strony Członkowie PIIT

Prace w PIIT obywają się w komitetach skupionych na konkretnych obszarach. Obecnie są to to m.in. zamówienia publiczne, cyfrowa administracja, telekomunikacja, własność intelektualna i rynek cyfrowy, ochrona danych osobowych, klimat i środowisko, chmura obliczeniowa, SMART, fintech, oprogramowanie. Przejdź do strony Komitety PIIT

Świat według PIIT

01

Cyfryzacja gospodarki jest jednym z kluczowych warunków jej konkurencyjności

w świecie, a w rezultacie niezbędnym czynnikiem wzrostu znaczenia Polski i dobrobytu jej mieszkańców.

02

Realizacja strategii rozwoju gospodarczego, przeciwdziałającej marginalizacji

polskiej gospodarki, musi uwzględniać globalne trendy cyfryzacji i zagospodarować wynikające z nich szanse.

03

Inwestycje publiczne w modernizację państwa to szansa transferu praktyk

w obszarze zarządzania do sektora publicznego oraz okazja dla rozwoju produktów i usług firm teleinformatycznych.

globe

Nasi eksperci

Dołącz do nas!

Jeśli są Państwo zainteresowani członkostwem w Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Newsletter

Biuletyn PIIT

Członkowie PIIT

Przejdź do treści