Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

11 kwietnia odbyło się spotkanie założycielskie Komitetu Przełomowych Technologii PIIT. Podczas spotkania omówiono cele działania Komitetu, a także dyskutowano o planach działań na kolejne kwartały 2024 r.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prekonsultacje dotyczące wdrożenia zatwierdzonego 13 marca 2024 roku przez Parlament Europejski Aktu o Sztucznej Inteligencji.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

28 marca 2024 r. podczas XXXIV Zwyczajnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odbyły się wybory uzupełniające do Rady Izby. Do Rady dołączyli: Marcin Grabarczyk – NASK-PIB, Paweł Sokołowski – SAS, Krzysztof Sosnowski – Ericsson.

Zasadniczy postulat PIIT dotyczy ograniczenia implementacji EKŁE do zakresu przewidzianego przez tę dyrektywę. Nadmiarowe dodatki w PKE wprowadzają na polskim rynku zasady odmienne niż w pozostałych krajach UE, co jest niezgodne z założeniami funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego.

PIIT, KIGEiT i PIKE apelują do Ministra Cyfryzacji o jak najszybsze uruchomienie rynkowego dialogu w sprawie planowanego modelu zagospodarowania pozostałych środków unijnych.

Zostań członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Dołącz do nas

Cele Izby

  • 30 latna rynku
  • 130 członków
  • 11komitetów

Już od 1993 roku jesteśmy kompetentnym i doświadczonym partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym. Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji. Przejdź do strony 30-lecia PIIT i 20-lecia Sądu Polubownego

Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego, realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Do PIIT należą m.in. największe firmy telekomunikacyjne, producenci sprzętu, producenci i integratorzy oprogramowania, w tym wiele firm z sektora MŚP, będących silnymi graczami na polskim rynku. Przejdź do strony Członkowie PIIT

Prace w PIIT obywają się w komitetach skupionych na konkretnych obszarach. Obecnie są to to m.in. zamówienia publiczne, cyfrowa administracja, telekomunikacja, własność intelektualna i rynek cyfrowy, ochrona danych osobowych, klimat i środowisko, chmura obliczeniowa, SMART, fintech, oprogramowanie. Przejdź do strony Komitety PIIT

Świat według PIIT

01

Cyfryzacja gospodarki jest jednym z kluczowych warunków jej konkurencyjności

w świecie, a w rezultacie niezbędnym czynnikiem wzrostu znaczenia Polski i dobrobytu jej mieszkańców.

02

Realizacja strategii rozwoju gospodarczego, przeciwdziałającej marginalizacji

polskiej gospodarki, musi uwzględniać globalne trendy cyfryzacji i zagospodarować wynikające z nich szanse.

03

Inwestycje publiczne w modernizację państwa to szansa transferu praktyk

w obszarze zarządzania do sektora publicznego oraz okazja dla rozwoju produktów i usług firm teleinformatycznych.

globe

Nasi eksperci

Dołącz do nas!

Jeśli są Państwo zainteresowani członkostwem w Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Newsletter

Biuletyn PIIT

Członkowie PIIT

Przejdź do treści