image

W odpowiedzi na nowopowstające strategie zakładające potrzebę transformacji cyfrowej, np. Cyfrowa dekada Europy, Horyzont Europa czy Krajowy Plan Odbudowy, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sformułowała 10 najważniejszych wyzwań i fundamentów dla dalszego cyfrowego rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce.

Dokument prezentuje postulaty branży ICT, która pełni w gospodarce krytyczną rolę dostawcy, łącznika oraz strażnika procesów biznesowych, społecznych i administracyjnych, i  jest spójny z raportem How to spend it: A digital investment plan for Europe wypracowanym przez europejską branżę teleinformatyczną skupioną w  DIGITALEUROPE.

  1. Powszechna i niezawodna infrastruktura cyfrowa
  2. Cyfryzacja jako „papier” XXI wieku
  3. Cyfryzacja jako droga do zielonej transformacji
  4. Cyberbezpieczeństwo to kluczowy element zaufania
  5. Świadomość i zainteresowanie technikami cyfrowymi
  6. Promocja cyfrowych innowacji
  7. Ekspansja zagraniczna polskiego sektora ICT
  8. Dostęp do danych kluczowy do rozwoju innowacyjnych produktów i usług
  9. Nowoczesne i proste prawo przyjmowane w drodze konstruktywnego dialogu
  10. Równe i przejrzyste zasady