Laureaci Nagrody

Laureaci Nagrody 30-lecia PIIT:

Adam Góral – Za wkład w rozwój branży teleinformatycznej w Polsce
dr Ireneusz Matusiak – Za wkład w rozwój branży teleinformatycznej w Polsce
Zygmunt Solorz – Za wkład w rozwój branży teleinformatycznej w Polsce

Laureatka Nagrody 20-lecia Sądu Polubownego:

Maria Ziółkowska – Za wkład w utworzenie i rozwój Sądu Polubownego

Laureaci Nagrody w 2018 roku:

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz – Za osiągnięcia w zakresie normalizacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i prywatności
Stefan Kamiński – 
Za długie lata wspólnego z PIIT działania na rynku teleinformatycznym dla dobra polskiego przemysłu teleinfo
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – 
Za skupianie i integrowanie różnych środowisk wokół problematyki związanej z informatyzacją kraju

Laureaci Nagrody w 2017 roku:

Prof. Wojciech Cellary – Za wieloletnie zainteresowanie sektorem informatycznym i rozsądne oceny jego funkcjonowania.
Dr Jan Maciej Czajkowski – Za duży wkład w relizację przez organy Samorządu Terytorialnego informatyzacji usług publicznych.
Jerzy Straszewski – Za lata konstruktywnej współpracy PIKE i PIIT oraz zasługi dla integracji środowisk twórczych i informatycznych wokół prawa autorskiego.


Laureaci Nagrody w 2016 roku:

Michał Boni – Za różnorodne formy promowania sektora teleinformatyki.
Paweł Czajkowski – Za wieloletnią działalność na rynku informatycznym i w PIIT, w szczególności za budowanie pozycji biznesowej korporacji międzynarodowej w polskich warunkach.
Jerzy Nowak – Za wielki wkład w dokumentowanie historii polskiej informatyki, wieloletnią aktywność na rynku informatycznym i zaangażowanie społeczne.


Laureaci Nagrody w 2015 roku:

Jerzy Dżoga – za lata aktywności na rynku informatycznym.
Dr Ireneusz Matusiak – za lata sukcesów w prowadzeniu Sądu Polubownego PIIT.
Janusz Piechociński – za aktywność w promowaniu sektora teleinformatycznego.


Laureaci Nagrody w 2014 roku:

Prof. Mirosław Kutyłowski – za profesjonalizm w dziedzinie kryptografii i e-podpisu.
Konrad Makomaski – za lata działalności na rynku informatycznym.
Jacek Pacholczyk – za lata ciężkiej pracy na rynku informatycznym z lekkością jej traktowania.


Laureaci Nagrody 20-lecia PIIT w 2013 roku

Wacław Bogdan Iszkowski Za niekwestionowane oraz wyjątkowe zasługi dla rozwoju i integracji środowiska teleinformatycznego, od Politechniki Warszawskiej poprzez biznes i 20 lat, jako Prezes PIIT.
Michał Jaworski Za organiczną pracę w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ciągu XX-lecia, przy jednoczesnej znaczonej  wieloma sukcesami stabilności zawodowej i pełnej polotu aktywności w środowisku teleinformatycznym.
Prof. Jan Madey Za wychowanie pokoleń polskich, młodych informatyków i nadanie im znaczenia na skalę światową.
Wiesław Paluszyński Za umiejętności prezentacji wobec każdej władzy swojej niepokornej wiedzy z „sektora public”, przy stałej aktywności w działaniu na rzecz środowiska teleinformatycznego.
Aleksander Szwarc Za niezaprzeczalny sukces w działaniach, które doprowadziły do powstania prywatnego sektora telekomunikacyjnego w Polsce, przy równoległej efektywnej działalności na rzecz środowisk telekomunikacyjnych.


Laureaci Nagrody w 2012 roku:

Krzysztof Diks – Za popularyzację zagadnień informatyki i współtworzenie sukcesów młodych polskich informatyków.
Maciej Rogalski – Za lata aktywnej i rzetelnej działalności w Izbie na rynku telekomunikacyjnym.
Wojciech Rafał Wiewiórowski – Za zaangażowane w sprawy ochrony danych osobowych oraz za poprzednie działania w MSWiA.


Laureaci Nagrody w 2011 roku:

Adam Góral – Za budowę i stały rozwój pierwszej polskiej firmy teleinformatycznej o zasięgu międzynarodowym.
Maciej Kozłowski – Za 20 lat pozytywistycznej pracy na rzecz rozwoju Internetu w Polsce.
Zygmunt Solorz-Żak – Za umiejętne wykorzystanie finansów i technologii teleinformatycznych dla budowy najbardziej kompleksowej w Polsce oferty usług społeczeństwa informacyjnego.


Laureaci Nagrody w 2010 roku:

Edwin Bendyk – Za przystępnie napisane, profesjonalne i kompleksowe publikacje o informatyce.
Wiesław Paluszyński – Za determinację i skuteczność we wdrażaniu rozwiązań informatycznych.
Ryszard Zięciak – Za wiele lat aktywnej pracy w PIIT.