Netia

Adres: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Strona: https://www.netia.pl/pl/


Na bazie nowoczesnej, wydajnej infrastruktury i dzięki wysokim kompetencjom swoich pracowników, dostarcza klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowe usługi komunikacyjne
oraz multimedialne online.

Grupa Netia – która od 2018 roku wchodzi w skład Grupy Polsat Plus – posiada jedną z najbardziej rozbudowanych sieci szkieletowych w Polsce (ponad 20 tys. kilometrów) oraz sieć dostępową, w zasięgu której znajduje się ponad 3 mln lokali i ok. 70 proc. budynków biurowych klasy A i B oraz centrów handlowych na terenie całej Polski. W skład Grupy Kapitałowej Netia wchodzą spółki: Netia, TK Telekom, Petrotel i Oktawave.

Klienci biznesowi znajdą w ofercie Grupy Netia m.in. najwyższej jakości usługi dostępu do internetu, transmisji danych, chmury obliczeniowej, komunikacji głosowej, komunikacji zintegrowanej (Unified Communications) oraz szereg zaawansowanych rozwiązań ICT (linia NetiaNext), opracowanych z myślą o zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, a także usprawnieniu procesów i zwiększeniu efektywności.

Linia rozwiązań NetiaNext składa się aktualnie z kilkudziesięciu różnorodnych usług, wraz z pełną gamę rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, z Security Operations Center (SOC) włącznie. Funkcjonujący z Netii System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) – w zakresie świadczenia zaawansowanych, chmurowych usług ICT z linii NetiaNext, usług kolokacji we wszystkich obiektach Data Center, a także rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa uzyskał certyfikat ISO IEC 27001:2017.

Netia jako pierwszy operator w Europie udostępniła komercyjnie usługę komunikacji zintegrowanej (głosowej) z najnowszą generacją wszechstronnego, chmurowego komunikatora Cisco Webex. Netia UC with Cisco Webex to zupełnie nowa jakość w tej klasie rozwiązań UC, która łączy tradycyjną telefonię z najnowszymi rozwiązaniami, tworząc wygodne dla użytkownika narzędzie do komunikacji, dostępne na dowolnym urządzeniu, z dowolnego miejsca.

Netia systematycznie umacnia też swoją pozycję na rynku centrów danych, dysponując aktualnie 5 centrami danych, zlokalizowanymi w Krakowie, Warszawie i okolicach.

Oddane do użytku w 2021 roku DC Netii w Jawczycach, tuż przy zachodniej granicy Warszawy, to jeden
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, z certyfikacją zgodną z normą europejską EN 50600.
W obiekcie zastosowano m.in. innowacyjne zasilanie awaryjne w postaci DRUPSów, czyli UPSów dynamicznych, które wykorzystują energię zgromadzoną w masie wirującej. Wykorzystanie tego rozwiązania zamiast baterii jest dużo bardziej ekologiczne, gdyż nie generuje potrzeby cyklicznej wymiany i utylizacji szkodliwych odpadów. O dużym nacisku, jaki został położony na efektywność energetyczną i ekologię świadczy też m. in. fakt, iż ten i pozostałe DC Netii zasilane są w 100 proc. energią odnawialną.