Jerzy Mikulski

Ekspert w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów kolejowych

Kariera zawodowa

 • 1969 – ukończone studia na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej, tytuł mgr inż automatyk – elektryk, specjalizacja: Systemy Kompleksowego Sterowania
 • 1975 – praca doktorska na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej,
 • od 1979 – do teraz Kierownik Zespołu Automatyki w Transporcie w Katedrze Transportu Szynowego na Wydziale Transportu Politechniki Ślaskiej
 • 2006 – praca habilitacyjna na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Żilińskiego, na Słowacji (Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina)
 • od 2007 profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej (aktualnie profesor naukowy) oraz od 2013 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu (Polish Association of Transport Telematics)
 • członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk
 • członek sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący Zespołu Telematyki Transportu tej sekcji
 • członek SITKOM i SEP
 • członek Rady Programowej Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych
 • członek Institute of Electrical Engineers (IEEE) oraz Intelligent Transportation System Society (IEEE ITSS)
 • członek ITS National Networks, jako przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu

  Działalność wydawnicza
 • Redaktor Naczelny czasopisma „Archives of Transport System Telematics”
 • Członek Redakcji „Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem”, „Komunikacja Publiczna”, „Infrastruktura
 • Transportu”, „Advances in Electrical and Electronic Engineering”, „Svet Dopravy”,
 • Członek Rady Programowej czasopisma „PRZEGLĄD ITS

Kompetencje

Audytor w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji i Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

Działalność organizacyjna

Przewodniczący Komitetu Naukowego Miedzynarodowej Konferencji „Transport Systems Telematics” (14 edycji)

Działalność ekspercka

 • Członek Kapituły Konkursu „Lider ITS” i Kapituły Nagrody Innowacyjności w Transporcie
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. Transportu Zbiorowego przy Marszałku Śląskim
 • Ekspert Komisji Ocen Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Projekty w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
 • Ekspert Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Ekspert Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice w dziedzinie dokumentów strategicznych i programowych dotyczących rozwoju systemu transportowego miasta oraz opracowań studialnych i projektowych w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych
 • Wiceprzewodniczący Rady ds Jakości w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie
 • Opiniowanie systemów sterowania ruchem kolejowym i prowadzenia ruchu kolejowego w procedurze UTK o uzyskiwanie przez producenta urządzeń świadectwa dopuszczenia do stosowania na polskich kolejach – Kierownik prac.