Artur Miękina

Ekspert w zakresie „identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego”

Edukacja:

2003 – 2004: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studium Informatyki Gospodarczej

1997 – 2002: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Kierunek Ekonomia, Wydział Handlu Zagranicznego o specjalizacji Marketing

1997 – 1993: 42 Autorskie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

2016 obecnie Asseco Data System S.A.

Kierownik Zespołu Sprzedaży

 • bezpośrednia sprzedaż produktów i rozwiązań
 • koordynacja praca zespołu
 • realizacja nałożonych celów sprzedażowych i organizacyjnych

2015 – 2016 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kierownik Działu Sprzedaży i Rozwoju IT

 • zarządzanie zespołem osób (sprzedaż usług i rozwiązań informatycznych);
 • realizacja nałożonych celów sprzedażowych i organizacyjnych;
 • bezpośrednie zaangażowanie w sprzedaż i rozwój usług i rozwiązań IT outsourcing dla kluczowych klientów;
 • aktywne uczestniczenie w przetargach na rynku publicznym
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu strategii sprzedaży

2011 – 2014 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kierownik Wydziału Sprzedaży Wewnętrznej

 • zarządzanie zespołem osób (sprzedaż rozwiązań informatycznych)
 • realizacja nałożonych celów sprzedażowych i organizacyjnych;
 • aktywne uczestniczenie w przetargach;
 • współpraca z siecią partnerów handlowych;
 • nadzór nad punktem obsługi klienta

2009 – 2011 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kierownik Produktu

 • merytoryczne wsparcie sprzedaży w zakresie produktów:
 • mToken – produkt dedykowany dla rynku finansowego oraz przemysłu;
 • e-faktura – produkt dedykowany dla przedsiębiorstw;
 • PKI i podpis elektroniczny w tym – współtworzenie produktu i jego rozwój (centrum kwalifikowane, paszport biometryczny, eID, ePUAP itp.)
 • tworzenie merytorycznych założeń dla rozwoju produktów; współuczestniczenie w strategii rozwoju firmy
 • dokonywanie analizy trendów rynkowych, rozwoju segmentu produktu oraz udziału produktu w rynku;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczących nowych koncepcji produktów oraz rozszerzania oferty w celu spełnienia istniejących lub przyszłych potrzeb rynku;
 • opracowanie dokumentacji na temat specyfikacji produktu oraz założeń wprowadzenia produktu na rynek, biznes planu dotyczącego rodziny produktów;
 • przygotowywanie dla Zarządu firmy planów rozwoju produktów, budżetów marketingowych, współtworzenie planów sprzedaży;
 • uczestniczenie z ustaleniach międzyresortowych rozwoju rynku podpisu elektronicznego w Polsce

2003 – 2009 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kierownik Wydziału Obsługi Klienta PKI

 • zarządzanie zespołem 20 osobowym w Biurze Obsługi Klienta (sprzedaż podpisów elektronicznych);
 • tworzenie strategii sprzedaży produktu: podpis elektroniczny – administracja publiczna;
 • zbudowanie kanału sprzedaży partnerskiej ( 80 Partnerów);
 • aktywne uczestniczenie w przetargach na: Podpis Elektroniczny PWPW;
 • przygotowanie założeń i wdrożenie w życie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wydawania certyfikatów, co zaowocowało reorganizacją działu, pełną automatyzacją działań związanych z wydawaniem podpisów elektronicznych;
 • wsparcie obsługi kluczowych klientów PWPW S.A.

2000 – 2003         Biuro Ogłoszeń Gazety Wyborczej

Specjalista ds. marketingu i reklamy

 • bezpośrednia obsługa klienta,
 • przygotowanie ogłoszeń drobnych i modułowych,
 • współpraca z dziennikami lokalnymi w Polsce

Współpraca:

 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Union Agency for Network and Information Security (ENISA))

Ekspert w obszarze: „Electronic identity” and related technologies: electronic authentication, authentication protocols, smart cards, electronic ID cards and passports Federated identity, RFID, avatars etc.

 • Polski Komitet Normalizacyjny

Komitet techniczny 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań

 • Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich

Członek Grupy roboczej ds. identyfikacji i uwierzytelnienia klienta

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Członek Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP)

Współtwórca forum eIDAS_PL @eIDAS_PL

Języki:

Polski Język ojczysty
Angielski B1 (Poziom europejski) – Business English Certificate (BEC) Preliminary
Niemiecki B1 (Poziom europejski) – Zertifikat Deutsch (Threshold)

Umiejętności i szkolenia:

Platformy Windows XP/Vista/7/8.1; Mac OS X
Aplikacje Microsoft Office, SAP, Inne
Certyfikaty Oracle Technology for Business Solutions; Certyfikat dostępu do informacji niejawnych – klauzula tajne; PRINCE 2 – metodyka zarządzania projektami – poziom Foundation;
ITIL Foundation – zarządzanie infrastrukturą IT – poziom Foundation; IBM PureFlex Top Gun

Szkolenia:

Zamówienia publiczne w praktyce – warsztaty dla wykonawców;
Rola Product Managera w zarządzaniu produktem w firmie;
Kursy sprzedażowe: IBM, HP, Microsoft, vmware i inne;
Szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania klient

Dodatkowe informacje:

 • Znajomość rozwiązań PKI (prowadzenie szkoleń, znajomość prawa, aspekty techniczne I organizacyjne, eIDAS);
 • Ekspert PWPW w zagadnieniach podpisu elektronicznego – udział w specjalnej komisji parlamentarnej w zakresie nowego prawa o podpisie elektronicznym w Polsce
 • Udział w projektach PKI (implementacje x.509, paszport biometryczny – CSCA i CVCA, Tachograf cyfrowy, karta zdrowia, dowód osobisty);
 • Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Prawo jazdy kategorii B

Publikacje i prezentacje:

Wypowiedzi i publikacje w prasie i Internecie np.:

 • Auditing framework for Trust Service Providers
 • mToken – koniec phishingu?
 • Qualified Website Authentication Certificates Promoting consumer trust in the website authentication market
 • Wirtualna tożsamość w realnym świecie
 • Wirtualna tożsamość w realnym świecie – część II
 • Certyfikacja w zakresie Common Criteria – Wstępna koncepcja budowy polskiego modelu

Prowadzone prezentacje:

 • Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie 2013
 • Konferencja Common Sign 2011
 • Wykłady Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego