Cellnex Poland

Adres: ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
Strona: https://www.cellnex.com/


Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp
do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje około 135 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie
jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce.

W Polsce Cellnex rozpoczął działalność w 2021 roku, po przejęciu infrastruktury pasywnej
(wież i masztów) od operatorów sieci Play oraz Polkomtel. Polska jest też pierwszym krajem, w którym Cellnex zainwestował również w infrastrukturę aktywną (anteny, nadajniki), odkupując je od firmy Polkomtel. Obecnie Cellnex Poland świadczy usługi zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną na rzecz Play i Polkomtel
oraz innych podmiotów (służb mundurowych, administracji, czy też operatorów infrastruktury
krytycznej) oraz podmiotów komercyjnych w zakresie wewnątrzbudynkowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Cellnex Poland jest właścicielem 15 500 lokalizacji (infrastruktury pasywnej
– wież i masztów oraz aktywnej – anten i nadajników i ponad 11 000 km sieci światłowodowej).
W połączeniu z wiedzą ekspercką 500 pracowników oraz 18 biurami w całym kraju umożliwia to firmie świadczenie kompleksowych usług infrastrukturalnych dla operatorów telekomunikacyjnych, biznesu
czy sektora publicznego. Dzięki temu Cellnex Poland jest największym neutralnym operatorem infrastruktury
w kraju.