Andrzej Ruciński

Ekspert w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego
Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym). W latach 1975 – 1990 nauczyciel akademicki – automatyka przemysłowa i technologie mikroprocesorowe.

Od roku 1991 w biznesie (Autokomp – członek zarządu, Unizeto Technologies S.A. – członek zarządu, obecnie Grupa Asseco Poland SA – doradca)
Prowadzenie projektów związanych z zastosowania kart kryptograficznych. Współautor pierwszego polskiego systemu elektronicznych kart płatniczych OSKAR. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Koordynator prac związanych z rozwojem produktów i usług głównie w dziedzinie Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego. Aktywny udział w pracach legislacyjnych wprowadzających do europejskiego systemu prawnego przepisy regulujące świadczenie usług zaufania i określające ich skutki prawne.
Współorganizator corocznej międzynarodowej konferencji EFPE (Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego) i aktywny jej uczestnik (referaty, panele dyskusyjne).

Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w zakresie kart elektronicznych, a od 1994 r. przewodniczący Komitetu Technicznego 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań.”