Tomasz Zalewski

Ekspert w obszarze ochrony własności intelektualnej
Jest radca prawnym i partnerem w kancelarii Bird&Bird, w której kieruje praktyką Commercial.

W roku 1994 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1998 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych. Członek Okręgowej Izby radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-4317).

Od 2019 roku jest związany z kancelarią Bird&Bird.

W swojej praktyce zawodowej dotyczącej własności intelektualnej skupia się na zagadnieniach dotyczących prawa autorskiego, usług świadczonych drogą elektroniczną i innych dziedzin z tym związanych. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, projektów informatycznych, projektów związanych z Internetem (sprzedaż w Internecie, usługi świadczone drogą elektroniczną, cloud computing, spory dotyczące domen internetowych), a także naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradza także w kwestiach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz reklam. W ostatnim czasie zaangażowany w problematykę copyright levies.

W ramach praktyki dotyczącej prawa zamówień publicznych doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom we wszelkich aspektach związanych z zamówieniami publicznymi oraz innymi procedurami zamówieniowymi. Reprezentuje klientów w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Do największych projektów, w których doradzał, należy reprezentowanie konsorcjum Rafako S.A. w postępowaniach protestacyjnych, odwoławczych i sądowych dotyczących zamówienia na nowe bloki energetyczne w Elektrowni Opole o wartości 11 mld zł oraz doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy systemu manualnego i elektronicznego poboru opłat (znanego pod nazwą Viatoll).

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Doradztwo w zakresie swoich specjalności wspiera wieloletnią praktyką w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw, w tym przygotowywania i negocjacji umów.

Regularnie wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu, prawa własności intelektualnej oraz zamówień publicznych. Od 2009 roku związany ze środowiskiem Aula Polska (http://aulapolska.pl/) i zaangażowany w promowanie wiedzy prawnej dotyczącej przedsiębiorczości technologicznej.

Założyciel eksperckich blogów poświęconych zamówieniom publicznym i prawu nowych technologii – EuroZamowienia.pl (http://www.eurozamowienia.pl) i IPwSieci.pl (http://ipwsieci.pl/index.html). Autor publikacji prasowych dotyczących swojej specjalności.

Jest prawnikiem polecanym w kolejnych edycjach takich informatorów jak Chambers and Partners i EuropeanLegal 500 w zakresie prawa własności intelektualnej, TMT oraz zamówień publicznych.

Od 2012 roku Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie.
Inicjator i menadżer programu pro bono dla przedsiębiorców technologicznych InternetStartUp (http://www.internetstartup.pl/.

Dwukrotnie nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 2008 i 2009 za pomoc organizacjom pozarządowym dotyczącym prawa zamówień publicznych.
Pomysłodawca pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej prawniczej (premiera – styczeń 2013) – anglojęzycznego przewodnika po polskim prawie zamówień publicznych Procurement Explorer.