Tomasz Jordan Kruk

Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa

Ekspert informatyki specjalizujący się w bezpieczeństwie IT oraz projektowaniu systemów informatycznych dużej skali. Od 2001 roku wykładowca informatyki na Politechnice Warszawskiej, laureat studenckiej Złotej Kredy (2014, 2017, 2019). W latach 2010-2016 dyrektor operacyjny w instytucie badawczym NASK, gdzie m.in. nadzorował pracę zespołu CERT Polska. W latach 2010-2015 członek Komitetu Sterującego NCBiR do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. W latach 2012-2016 członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współautor ekspertyzy „System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP” dotyczącej rekomendowanego modelu organizacji systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce, wykonanej w 2015 roku na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Prowadzi działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa IT i nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Altagram Consulting.