Tomasz Jordan Kruk

Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Ekspert informatyki specjalizujący się w bezpieczeństwie IT oraz projektowaniu systemów informatycznych dużej skali.

  • Od 2001 roku wykładowca informatyki na Politechnice Warszawskiej, laureat studenckiej Złotej Kredy (2014, 2017, 2019).
  • W latach 2010-2015 członek Komitetu Sterującego NCBiR do spraw badań naukowych i prac rozwojowych
    w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.
  • W latach 2010-2016 dyrektor operacyjny w instytucie badawczym NASK, gdzie m.in. nadzorował pracę zespołu CERT Polska.
  • W latach 2012-2016 członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współautor ekspertyzy „System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP” dotyczącej rekomendowanego modelu organizacji systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce, wykonanej w 2015 roku na zlecenie Ministerstwa Administracji
    i Cyfryzacji.
  • W latach 2017-2021 prowadził na rzecz różnych podmiotów działalność doradczą dotyczącą bezpieczeństwa IT i nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
  • W latach 2021-2024 zajmował się cyberbezpieczeństwem w Amazon AWS.