Krzysztof Polcyn

Ekspert w obszarze podpisu elektronicznego i elektronicznej identyfikacji

Doświadczony menedżer i lider z kilkunastoletnią praktyką w skutecznym kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów z zakresu m.in. digitalizacji, usług elektronicznych, tożsamości klienta. Entuzjasta nowych technologii ułatwiających codzienną pracę w Organizacji i współpracy z Klientami. Doświadczenie w optymalizacji procesów sprzedażowych i obsługowych. Umiejętności planowania, tworzenia strategii, analizowania faktów na wielu płaszczyznach wykorzystywane do tworzenia nowych rozwiązań i koncepcji biznesowych. Nominowany przez ZBP do nagrody Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego 2018. Wyróżniony przez ZBP, Forum Technologii Bankowych, International Biometric Congress za: „Współtworzenie warunków dla rozwoju biometrii w sektorze bankowym” (2018)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Grupa EFL / Grupa Credit Agricole

EFL Service – Hub Innowacji (od września 2018)

Dyrektor ds. Innowacji Bank Zachodni WBK SA

Biuro Innowacji Cyfrowej (od września 2016 do sierpnia 2018)

Kierownik Zespołu Projektowania Innowacji

Stworzenie nowego Zespołu zajmującego się projektowaniem procesów wykorzystujących innowacje:

 • uruchomienie pilotażu wykorzystującego technologię VR wspierającą czytanie dokumentów
  przez osoby niedowidzące
 • usprawnienie komunikacji z klientami oraz wsparcie procesów operacyjnych z wykorzystaniem
  mechanizmów chatbot – budowa prototypu i pilotaż
 • prototyp aplikacji wykorzystującej technologię beacon w oddziałach banku

  Program Transformacji Cyfrowej (od czerwca 2016 do sierpnia 2018)

Lider obszaru „Identyfikacja i podpis”

 • Przygotowanie i wdrożenie gamy projektów związanych z nowymi metodami i technologiami identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów oraz podpisem elektronicznym. Pierwsze w polskim sektorze finansowym wdrożenie Platformy Usług Zaufania pozwalającej na stosowanie chmurowych, kwalifikowanych pieczęci i podpisów elektronicznych.
 • Udział w pracach grupy eID, tworzenie nowych rozwiązań w oparciu o mechanizmy eGO, PUE, m.in. udostępnienie tożsamości bankowej do zakładania Profilu Zaufanego
 • Zmiany procesów dostosowujące działanie Banku do nowych regulacji, m.in. eIDAS, PSD2, RODO – wdrożenie dokumentów elektronicznych. Przygotowanie i uruchomienie procesu dostarczania do klientów korespondencji elektronicznej zgodnej z wymaganiami dla „trwałego nośnika”
 • Wykorzystanie mechanizmów biometrycznych w procesach bankowych. Stworzenie unikalnego ekosystemu pozwalającego na uruchomienie procesu wideoweryfikacji tożsamości klientów w oparciu o technologię biometrii twarzy. Stworzenie prototypów aplikacji do podpisywania dokumentów na tablecie (z wykorzystaniem podpisów biometrycznych)
  Departament Zarządzania Procesowego (od kwietnia 2009 do września 2016)

Kierownik Zespołu Doskonalenia Procesów

Zastosowanie nowych rozwiązań biznesowych i procesowych, umożliwiających optymalizację lub wdrożenie innowacyjnych procesów w Banku, m.in.

 • wdrożenie największej w Europie sieci darmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla klientów (800 hotspotów) oraz 1000 Infokiosków
 • uruchomienie kilkunastu projektów w ramach Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Poszukiwanie innowacyjnych technologii (biometria, digitalizacja, multichannel) w celu testowania i wdrażania w Banku, m.in.

 • pierwsze w Polsce wykorzystanie biometrii FingerVein do podpisywania dokumentów bankowych
 • wykorzystanie tabletów do składania oświadczeń woli przez klientów Banku

Projektowanie, usprawnianie i re-engineering procesów bankowych, m.in.

 • skanowanie dokumentów tożsamości;
 • elektroniczne tworzenie i przesyłanie dokumentacji klientów

Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich; Jednostka podporządkowana Członkowi Zarządu Banku (od lipca 2008 do marca 2009)

Dyrektor ds. rozwoju procesów

Przekształcenie placówek minibank w sieć partnerską
Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie procesów, produktów i platformy systemowej pozwalającej na działanie placówek partnerskich

Biuro Rozwoju minibank; Jednostka podporządkowana Członkowi Zarządu Banku (2007)

Menedżer

 • Uruchomienie nowej sieci franczyzowej oraz nowych rozwiązań w zakresie bankowości oferowanej przez placówki minibank, m.in. pierwsza pionowa karta płatnicza; elektroniczna akceptacja transakcji płatniczych w terminalach zamiast podpisów odręcznych
 • Nadzór nad Umowami outsourcingowymi z Agentami
 • Prawidłowe i zgodne z przepisami prawnymi, compliance, funkcjonowanie minibanku,
  zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
 • Odpowiedzialność za model finansowy, przychody, koszty, inwestycje, rentowność
 • Współtworzenie mechanizmów współpracy minibank z klientami strategicznymi BZWBK
  (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady energetyczne, itp.)

Biuro Rozwoju Usług Finansowych (2006)

Menedżer

Stworzenie strategii rozwoju prostych usług finansowych BZWBK, agencyjnego modelu sprzedaży usług bankowych a także przygotowanie nowej marki oraz nowej sieci placówek bankowych oferujących proste usługi finansowe

Departament Usług Elektronicznych (2001-2006)

Menedżer

 • Rozwój usług elektronicznych dla klientów indywidualnych, firm jak i korporacji (m.in. wdrożenie tokenów; smsKODów, nowych funkcjonalności)
 • Opracowanie strategii rozwoju bankowości internetowej z wykorzystaniem mechanizmów CRM
  Stworzenie i wdrożenie strategii dla płatności krajowych oraz Programu Popularyzacji Płatności

Grupa Eurozet (Radio Zet, RRM, Euromedia, Studio Zet) (1994 – 2000)

Dyrektor Oddziału w Poznaniu (woj. wielkopolskie) Dyrektor RRM – Biura Reklamy Radia Zet Dyrektor Domu Mediowego „Euromedia”

Agora S.A. (1991-1994)

Z-ca Dyrektora Oddziału w Poznaniu (1993-1994) Dyrektor ds. marketingu i reklamy (1993-1994) Kierownik Biura Ogłoszeń (1992-1993)
Dział komputerowy (1991-1992)

WYKSZTAŁCENIE:

1986-1991, UAM Poznań, Matematyka
1990-1992, UAM Poznań, Metody numeryczne i programowanie 2009-2010,

Polish Six Sigma Academy, Black Belt Certification Exam 2018, Scrum Alliance, Certified Scrum Product Owner