Dane Osobowe (KODO)

Komitet Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi danych, w tym danych osobowych związanych z regulacjami prawnymi oraz interesami sektora teleinformatycznego. W zakresie działania Komitetu znajdują się w szczególności kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności, zarządzania danymi, w tym wielkimi zbiorami danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

  • Przewodnicząca Komitetu Barbara Sawina (Orange)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Janusz Cendrowski (Asecco)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Mariusz Busiło (Polkomtel)