image

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński jest Organem Wybieralnym rozstrzygającym sprawy sporne pomiędzy Członkami Izby oraz sprawy naruszeń postanowień Statutu.

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2023-2026