Komitet KWIRC

Komitet Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego (KWIRC)zajmuje się sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej, treściami oraz usługami.

 • Przewodnicząca Komitetu – Lidia Zamecka (Cyfrowy Polsat)
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu – vacat
 • Wiceprzewodniczący – Maciej Łopaciński (Agora TC)

KWIRC zajmuje się w szczególności:

 • ochroną prawnoautorską utworów na wszystkich polach eksploatacji;
 • ochroną praw własności przemysłowej;
 • ochroną praw nadań telewizji i radiofonii;
 • ochroną prawną niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym;
 • kwestią opłat od urządzeń oraz czystych nośników;
 • zagadnieniami związanymi z regulacją mediów cyfrowych;
 • zagadnieniami związanymi z dystrybucją treści cyfrowych;
 • zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
 • zagadnieniami związanymi z neutralnością sieci;
 • zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych i prywatności;
 • zagadnieniami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów.