Telekomunikacja (GROT)

Komitet Grupy Roboczej Operatorów Telekomunikacyjnych zajmuje się sprawami dotyczącymi funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej, w tym związanymi z regulującymi ten obszar aktami prawnymi oraz relacjami z regulatorami rynku (np. UKE, UOKiK), administracją publiczną i Komisją Europejską.

Głównym celem Komitetu jest kształtowanie przyjaznego otoczenia sektora telekomunikacyjnego oraz zapewnienie mu właściwego znaczenia i roli w planach strategicznych rozwoju kraju, poprzez udział w przewidzianych prawem procedurach oraz aktywny dialog z przedstawicielami administracji publicznej i opinią publiczną.

  • Przewodniczący Komitetu: vacat
  • Wiceprzewodnicząca Komitetu: Małgorzata Krajewska (Orange Polska)

Prace Komitetu skupiają się wokół kilku głównych zagadnień:

  • Ograniczanie obowiązków i kosztów regulacyjnych prowadzenia działalności na rynku telekomunikacyjnym;
  • Znoszenie barier inwestycyjnych oraz innych przeszkód prawnych hamujących efektywny rozwój sektora;
  • Udział w digitalizacji gospodarki i rozwoju e-państwa, w szczególności poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, gospodarczych i konsumenckich;
  • Promowanie pozytywnego wizerunku sektora usług telekomunikacyjnych, jego udziału w rozwoju gospodarki polskiej oraz społecznego zaangażowania i odpowiedzialności.

Komitet GROT jest najbardziej aktywnym komitetem w PIIT, a w jego ramach działają Zespoły Robocze, tworzone do pracy nad rozwiązywaniem konkretnych zagadnień.