Administracja Cyfrowa (KAC)

  • Przewodniczący Komitetu Tomasz Chomicki (Samsung Electronics)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu – Artur Miękina (Asseco Poland)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu – vacat

Obszary działania Komitetu KAC:

Cyberbezpieczeństwo

  • Cel: Działanie w ramach platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz AI pomiędzy branżą teleinformatyczną a rządem i parlamentem oraz środowiskiem biznesowym. Stworzenie procesów wzajemnej edukacji oraz aktywny udział w opiniowaniu aktów formalnych;
  • Działanie: Wzmocnienie relacji z Aktywna współpraca z Rządowymi CSIRT-ami NASK, ABW, MON oraz jednostkami tworzącymi systemy regulacji i rekomendacji tj. ZBP, ZLP itp.

eZdrowie

  • Odnowienie współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, CSIOZ, NFZ oraz Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie promocji rozwiązań telemedycznych w Polsce. Aktywne opiniowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie eZdrowia;
  • Działania: Zaciśnięcie relacji z branżą medyczną np.  Technomed | Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed, POLMED.

Cyfrowa Identyfikacja i usługi zaufania

  • Cel: Wznowienie działań w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowej identyfikacji oraz usług zaufania w oparciu o rozporządzenie eIDAS.

eAdministracja

  • Stworzenie stałego panelu konsultacyjnego Rząd – PIIT. Aktywna współpraca z różnymi resortami rządu tworzącymi akty legislacji.