Nagroda PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, począwszy od 2003 roku, przyznaje doroczne wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju środowiska teleinformatycznego.

Nominacji do Nagrody dokonują wszyscy Członkowie PIIT. Laureatów Nagrody spośród nominowanych wyłania Kapituła Nagrody, utworzona przez dotychczasowych Laureatów oraz Członków Władz Izby.

Nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  stała się prestiżowym wyróżnieniem środowiska teleinformatycznego w Polsce.

W 2023 roku przyznano jubileuszową nagrodę 30-lecia PIIT.