NASK

Adres: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa
Telefon: 22 38 08 200 ; 22 38 08 321
Strona: www.nask.pl


Ponad 30 lat temu NASK odegrał ważną rolę w podłączeniu Polski do internetu, a dziś dba o to, by był on szeroko dostępny i bezpieczny. W Państwowym Instytucie Badawczym NASK:

  • prowadzimy badania naukowe służące rozwojowi technologii pomagającej w detekcji i tłumieniu wielowymiarowych zagrożeń cyberbezpieczeństwa,
  • reagujemy na ogólnopolskie zgłoszenia incydentów cyberbezpieczeństwa,
  • od ponad 30 lat pełnimy rolę Rejestru domeny .pl, dbając o jej bezpieczeństwo i stabilność,
  • na bieżąco opracowujemy raporty dotyczące dezinformacji,
  • wdrażamy projekty cyfryzacji kluczowych obszarów życia codziennego, administracji publicznej
    i gospodarki,
  • edukujemy w zakresie bezpieczeństwa w sieci, szczególnie dzieci i młodzież.

Misją NASK jest cyfryzacja kraju, rozwój cyberbezpieczeństwa oraz najnowszych technologii poprzez badania, wdrożenia innowacyjnych produktów, działania społeczne i edukacyjne dla popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego.

Instytut prowadzi prace badawcze w dziedzinach cyberbezpieczeństwa i zastosowań sztucznej inteligencji, działając jako NASK SCIENCE. Funkcjonując na styku nauki, biznesu oraz administracji publicznej, konfrontujemy koncepcje z rzeczywistymi potrzebami rynku i społeczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo – na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w strukturach Instytutu działa CSIRT NASK, jeden z trzech zespołów CSIRT poziomu krajowego. CSIRT NASK obsługuje zgłoszenia, klasyfikuje incydenty i reaguje w trybie 24/7/365. Wchodzący w skład CSIRT NASK zespół CERT Polska
jest odpowiedzialny za obsługę incydentów bezpieczeństwa i współpracę z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej.

Zadania CSIRT NASK wykonuje również Dyżurnet.pl – zespół ekspertów, działający jako punkt kontaktowy
do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

NASK pełni rolę Krajowego Rejestru domeny .pl. Rolą Rejestru jest, poza zarządzaniem bazą unikalnych nazw
w domenie krajowej najwyższego poziomu (ccTLD), szerzenie wiedzy i najnowszych osiągnięć z zakresu DNS (Domain Name System), zabezpieczenie praw abonentów oraz wspieranie merytoryczne rejestratorów. Priorytetem działań Rejestru są rozwój, stabilność i bezpieczeństwo domen .pl. Na koniec 2022 roku w Rejestrze Domen .pl istniało ponad 2,5 miliona nazw utrzymywanych dla przeszło 1 miliona abonentów. Liczby te dają naszemu instytutowi miejsce w czołówce europejskich rejestrów krajowych.

W 2017 r. Instytut został operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – programu, którego celem
jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego i bezpiecznego internetu. W NASK rozwijany
jest też nowoczesny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach administracji publicznej – EZD RP. NASK był też zaangażowany w prace nad systemem potwierdzania tożsamości mObywatel.

W NASK prowadzonych jest wiele inicjatyw edukacyjnych tak ważnych w czasach cyfrowej rewolucji,
m.in.: program Safer Internet, w którym zabiegamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, program Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA), której celem jest m.in. szerzenie świadomości o tym, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie.