Jacek Węsierski

Ekspert w obszarze prawa podatkowego
Radca prawny

Partner w AVAL – CONSULT Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Ostrowska, Szychowski, Krawczyk, Korpusik, Grzechowiak i Partnerzy Sp. P.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w 2002 roku. Ukończył również Wydział Ekonomiczny tegoż Uniwersytetu.

Czynności związane z obsługą prawną podmiotów gospodarczych wykonuje od 2002 roku, początkowo w ramach stosunku cywilnoprawnego, a od 2008 roku jako partner w Kancelarii AVAL – CONSULT.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej wielu podmiotów o krajowym i międzynarodowym oraz ogólnoświatowym zasięgu działania, zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego w zakresie spełniania warunków przewidzianych w przepisach prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Podejmowane przez niego w powyższym zakresie działania obejmują m.in. bieżące doradztwo prowadzonej działalności gospodarczej oraz przygotowywanie zewnętrznej i wewnętrznej dokumentacji wymaganej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W ramach ww. obsługi prawnej podmiotów gospodarczych sporządza m.in. opinie i analizy prawno-gospodarcze i prawno-podatkowe. Specjalizuje się w prawno-gospodarczych oraz podatkowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw, jak również w obszarze praw własności intelektualnej, a także w kwestiach odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za niezapłacone przez spółkę należności cywilnoprawne, podatkowe i składkowe.

Jest autorem i współautorem 4 wydawnictw książkowych oraz ponad 600 publikacji, których przedmiotem są aspekty prawno-gospodarcze i podatkowe funkcjonowania przedsiębiorstw oraz odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych.