Działalność gospodarcza

Izba w ramach działalności gospodarczej oferuje:

  • organizowanie szkoleń, konsultacji i doradztwa marketingowego, ekonomicznego, finansowego i technologicznego;
  • organizowanie spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych;
  • organizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli organizacji międzynarodowych;
  • prowadzenie działań promocyjnych, takich jak: organizacja giełd, wystaw i targów oraz misji handlowychw kraju oraz za granicą;
  • gromadzenie informacji, opracowywanie i rozpowszechnianie analiz, syntez i raportów dotyczących funkcjonowania rynku informatycznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz za granicą;
  • doradztwo w zakresie rynku teleinformatycznego;
  • prowadzenie działalności wydawniczej;

Działalność gospodarcza Izby jest prowadzona w sposób nie kolidujący z interesami członków Izby.

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na działalność statutową.