Mariusz Busiło

Ekspert w zakresie „problematyki pól elektromagnetycznych PEM”

Mariusz Busiło z wykształcenia jest prawnikiem specjalizującym się w prawie telekomunikacyjnym, prawie IT, prawie mediów oraz prawie autorskim. W latach 2005 – 2006 ukończył aplikację legislacyjną przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Realizował projekty dla sektora prywatnego i administracji publicznej, w Polsce i za granicą. W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odpowiadał za przygotowanie i uruchomienie informatycznego systemu Biuletynu Informacji Publicznej. W latach 2003 – 2006 zajmował się legislacją w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty).

Przez sześć lat (X.2006 – X.2012) pracował na stanowisku wicedyrektora Departamentu Zarządzania Częstotliwościami, gdzie odpowiadał za prawno-proceduralne aspekty gospodarki widmem częstotliwości radiowych, w tym wydawania pozwoleń na używanie urządzeń radiowych. Posiada szerokie doświadczenie w pracach polskich i zagranicznych grup roboczych zajmujących się łącznością bezprzewodową, w tym Komisji Europejskiej, Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) oraz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Brał udział w całym spektrum prac legislacyjnych, m.in. nad projektami ustaw i rozporządzeń z obszaru telekomunikacji, mediów i sektora technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). Od XI.2012 r. doradza przedsiębiorstwom z branży telekomunikacji, mediów i IT i bierze aktywny udział w pracach GROT PIIT.  Aktualnie koordynuje prace Zespołu GROT PIIT ds. problematyki stacji bazowych i pola elektromagnetycznego. Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego w Ministerstwie Cyfryzacji z udziałem innych ośrodków administracji publicznej (UKE, Kancelaria Prezydenta) oraz strony społecznej, który pracuje nad otoczeniem regulacyjnym w obszarze budowy stacji bazowych, norm PEM, etc. Biegle posługuje się językiem angielskim. Jest krótkofalowcem (SP5ITI).