Marek Lipski

Ekspert w zakresie „problematyki pól elektromagnetycznych PEM”
Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
W latach 1996-1998 pracował jako projektant dla jednego z wiodących w Polsce integratorów systemów okablowania strukturalnego wraz z dedykowanymi systemami zasilającymi, aby następnie w latach 1998-2001 pełnić funkcję kierownika działu projektowego nadzorując ogół działalności i prac projektowych.

Od ponad 15 lat związany jest z telefonią mobilną. W roku 2001 rozpoczął współpracę z firmą
Siemens Sp. z o.o. – najpierw w dziale odpowiedzialnym za budowę i uruchomienie sieci komórkowej,
a następnie w dziale Network Engineering na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju Sieci.

Po zawiązaniu spółki Nokia Siemens Networks powstałej z połączenia dwóch branż zajmujących się rozwojem systemów telekomunikacji ruchomej należących do firm Nokia oraz Siemens, w roku 2004 objął kierownictwo Sekcji w Dziale Network Management and Radio w centrum badawczo-rozwojowym we Wrocławiu, gdzie we współpracy z partnerami w Monachium i w Berlinie zajmował się m.in. opracowywaniem reguł oraz narzędzi wykorzystywanych do planowania, wymiarowania i optymalizacji sieci GSM i UMTS, oceną wpływu nowych funkcjonalności na zasięg, pojemność i jakość sieci komórkowej oraz definiowaniem kluczowych wskaźników jakościowych. Wraz z rozwojem firmy, w roku 2007 objął kierownictwo Działu Planowania i Optymalizacji Sieci, w którym pełnił równolegle funkcję Project Managera.

Od roku 2009 nieprzerwanie związany jest z P4 Sp. z o.o. – operatorem sieci komórkowej PLAY. Obecnie pracuje w dziale Radio Network Planning and Quality, gdzie m.in. bierze udział w opracowywaniu standardów rozwiązań technologicznych mobilnych sieci radiowych, badaniu i monitorowaniu jej jakości oraz zajmuje się problematyką PEM. Dodatkowo, jako ekspert w dziedzinie planowania i optymalizacji aktywnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem strategiczne dla Spółki projekty oraz szkoli współpracowników. Jest bezpośrednio zaangażowany w realizację projektów wymagających koordynacji zarówno z innymi operatorami jak i z administracją publiczną.