Michał Tabor

Ekspert w zakresie „identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego”

Wykształcenie

1995-2002 Studia dzienne magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Tytuł magistra informatyki (2002);
  • Tytuł licencjata informatyki (1998).

Certyfikaty, szkolenia i uprawnienia

Kurs Novell 508 – NetWare   3.1x1994
Kurs Novell 519 – FirstClass NetWare   4.101995
Certified Novell Administrator –   IntranetWare1999
Egzamin Novell Networking   Technologies1999
PRINCE2 – Foundation Examination2007
PRINCE2 – Practitioner Examination (v.   2007)2008
Certified Information Systems Security Professional2009
Rzeczoznawca nr 135 Polskiego   Towarzystwa Informatycznego 

Doświadczenie zawodowe

03.2006 – Trusted Information Consulting Sp. z o.o (Dyrektor ds. operacyjnych)

Główne zadania i odpowiedzialnościEkspert z zakresu bezpieczeństwa   informacji, rozwiązań opartych o kryptografię asymetrycznąKierownik projektów, nadzór merytoryczny   projektów realizowanych przez firmęOpracowania z zakresu bezpieczeństwa i   mechanizmów podpisu elektronicznego, analizy rozwiązańAudyt i testy bezpieczeństwa systemów   teleinformatycznychUczestnictwo w pracach legislacyjnychProwadzenie wykładów i konferencji z   zakresu bezpieczeństwa, podpisu elektronicznego

Projekty i zadania

Daty06.2012– obecnie
Klient
Funkcja w zespole TICEkspert
Główne zadania i odpowiedzialnościAktywne uczestnictwo w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
Daty10.2011– obecnie
KlientNarodowe Centrum Badań i Rozwoju i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Funkcja w zespole TICKierownik zespołu TIC
Główne zadania i odpowiedzialnościKierowanie po stronie TIC projektem Biometria i PKI finansowanego przez NCBiR
Daty10.2012– 01.2012
KlientNarodowy Fundusz Zdrowia
Funkcja w zespole TICKierownik zespołu TIC
Główne zadania i odpowiedzialnościKierowanie po stronie TIC projektem Biometria i PKI finansowanego przez NCBiR
Daty11.2010 – 01.2012
KlientAdministracja rządowa
Funkcja w zespole TICNadzór kierowniczy projektu
Główne zadania i odpowiedzialnościRola ekspercka i nadzorcza w projekcie realizowanym w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji na potrzeby Polskiej Prezydencji w UE
Daty11.2010 – 11.2012
KlientCSIOZ
Funkcja w zespole TICNadzór wykonawczy, członek komitetu sterującego projektu
Główne zadania i odpowiedzialnościNadzór projektu budowy rozwiązania do zarządzania tożsamością i podpisami elektronicznymi w ochronie zdrowia w ramach budowy P2 – Platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”
Daty11.2009 – 06.2010
KlientIntegrator na rzecz administracji publicznej
Funkcja w zespole TICKierownik projektu po stronie wykonawcy
Główne zadania i odpowiedzialnościKierowanie etapami projektu opracowania dokumentacji i wdrożenia systemu centrum certyfikacji na potrzeby administracji publicznej
Daty07.2009 – 03.2010
KlientAdministracja publiczna
Funkcja w zespole TICRola nadzorcza, kontakty z zamawiającym
Główne zadania i odpowiedzialnościKierownictwo merytoryczne w projekcie dotyczącym implementacji rozwiązań systemowych w kontekście bezpieczeństwa dużego systemu administracji publicznej
Daty05.2009 – 12.2009
KlientAdministracja publiczna
Funkcja w zespole TICRola nadzorcza, kontakty z zamawiającym, nadzór autorski
Główne zadania i odpowiedzialnościPrzygotowanie koncepcji powszechnie dostępnych mechanizmów uwierzytelniania obywateli do systemów administracji publicznej
Daty05.2009 – 12.2009
KlientAdministracja publiczna
Funkcja w zespole TICNadzór projektu
Główne zadania i odpowiedzialnościRealizacja audytu i testów penetracyjnych
Daty09.2007 – 09.2008
KlientŚwiatowa firma informatyczna- klient ostateczny administracja państwowa/ wdrożenie systemu informacyjnego
Funkcja w zespole TICKierownik projektu
Główne zadania i odpowiedzialnościKierownictwo w projekcie dotyczącym implementacji rozwiązań systemowych w kontekście bezpieczeństwa PKI
Daty04.2007 – 08.2007
KlientŚwiatowa firma informatyczna- klient ostateczny administracja państwowa/ wdrożenie systemu informacyjnego
Funkcja w zespole TICKierownik projektu
Główne zadania i odpowiedzialnościKierownictwo w projekcie dotyczącym implementacji rozwiązań systemowych w kontekście bezpieczeństwa PKI
Daty02.2007 – 09.2008
KlientAdministracja Państwowa
Funkcja w zespole TICKierownik projektu dotyczącego przygotowania i zdefiniowania architektury bezpieczeństwa systemu oraz implementacji rozwiązań systemowych i sieciowych.
Daty2007
KlientAdministracja Państwowa
Funkcja w zespole TICKierownik projektu dotyczącego przeglądu bezpieczeństwa i dokumentacji centrów certyfikacji
Daty08-10.2008
KlientAdministracja państwowa
Funkcja w zespole TICKierownik projektu dotyczącego opracowania strategii rozwoju Centrum Certyfikacji

07.2002-02.2006 TP Internet Sp. z o.o. (Inspektor Audytu, Kierownik Centrum Certyfikacji Signet):

Główne zadania i odpowiedzialnościZaplanowanie i poprowadzenie projektu   optymalizacji systemu teleinformatycznego centrumZarządzanie administratorami i   utrzymaniem centrumUtworzenie, uporządkowanie i wdrożenie   procedur zarządzania centrum (audytowych, awaryjnych, bezpieczeństwa);Nadzór bezpieczeństwa, audytów   wewnętrznych i jakości centrum (certyfikacja WebTrust);Zarządzenie modernizacją infrastruktury   technicznej, sieciowej i bezpieczeństwa


12.1997-05.2002      GASK Sp. z o.o. (Współwłaściciel, Dyrektor Zarządzający)

Główne zadania i odpowiedzialnościZbudowanie ogólnopolskiej sieci   serwisowej;Budowa, rozwój i utrzymanie systemów   teleinformatycznych w firmach Lynka, Puender Group, World Wide School i   DatrontechOrganizacja pracy serwisu, kontrola i   wspomaganie pracy administratorów systemów sieciowych;Audyty bezpieczeństwa systemów   komputerowych.Przygotowanie audytów i procedur   rozwiązywania problemu roku 2000Udział we wdrożeniu systemu autoryzacji   i dostępu w KPRM razem z firmą ZSK Sp. z o.o.Przeprowadzanie szkoleń i obsługa   serwisowa systemów kontroli dostępu w KPRM

06.1997-09.1997     Accelerated Learning Center w Amarillo TEXAS USA

Główne zadania i odpowiedzialnościProwadzenie w języku angielskim szkoleń   z zakresu obsługi komputerów oraz systemów teleinformatycznychPomoc w problemach z systemami dla   użytkowników

Główne osiągnięcia

2006Opracowanie definicji formularza   elektronicznego na potrzeby rozporządzeń z ustawy o informatyzacji.   Opracowanie to miało na celu zapewnienie niezależności technologicznej.
2007Opracowanie podstaw dla wzorów   dokumentów elektronicznych w systemie ePUAP i mechanizmów budowania   interoperacyjności w ramach administracji publicznej.
2008Opracowanie mechanizmu przyjmowania   deklaracji podatkowych bez konieczności ich opatrywania bezpiecznym podpisem   elektronicznym; w tym opracowanie warunków technicznych dla rozporządzenia.
2009Opracowanie mechanizmów profilu   zaufanego ePUAP dla osoby fizycznej i prawnej, zaproponowanie technicznych i   prawnych warunków stosowania profilu zaufanego.
2010Opracowanie koncepcji PKI 2.0 –   traktowania zaawansowanego podpisu elektronicznego jako usługi.
2011Pomysłodawca i kierownik merytoryczny   Narodowego Testu Interoperacyjności Popisu Elektronicznego oraz konferencji   CommonSign
2012Pomysłodawca rozwiązania SmartPaper –   założeń budowy zaufanych usług repozytoriów celem możliwości wykorzystania   dokumentów elektronicznych w procesach papierowych

Zestawienie publikacji

RokTytułMiejsce publikacji
2007E-dokument w administracji publicznejBusiness Applications Review
2007Można składać urzędowe pisma elektronicznieComputerworld
2007Uczciwość i problem technicznyComputerworld
2007Według wzoruComputerworld
2007Standaryzacja dokumentów elektronicznych wytwarzanych w podmiotach publicznychelektroniczna Administracja
2008Poufność dokumentówComputerworld
2008e-Podpis na 100%Computerworld
2008Kolorowe e-długopisyComputerworld
2008Podpis elektroniczny w administracji publicznejelektroniczna Administracja
2010Mediated Signatures – Towards Undeniability of Digital Data in Technical and Legal FrameworkSpringer Verlag
BIS 2010 Berlin
2011Podpis urzędniczy 2.0Czas informacji
2011Czy stać nas na rozwój rynku podpisu elektronicznego?Czas informacji
2011Realization of PKI 2.0 in various techniquesPKI2.0
2011Zastosowanie podpisu potwierdzonego przez urzędnikówPKI2.0
2011Electronic signature – easy as card transactionsPolskie karty almanach
2011Technical and Legal Meaning of „Sole Control” — Towards Verifiability in Signing SystemsSpringer Verlag
2012Nowe podejście do problemów integralności i uwierzytelnienia w sieci oparte na podpisie elektronicznym, czyli PKI 2.0Wydawnictwo WWSM
2012Nie używam profilu zaufanego na ePUAPComputerworld
2012Poszukiwany!!! Użytkownik podpisu elektronicznegoCzas informacji
2012Wanted!!! Electronic signature userCzas informacji
2012Inteligentny Papier Smart paperPKI2.0
2012Smart paperPKI2.0
2012Lightweight electronic signature certificate / Role of certificate for electronic signaturePolskie Karty almanach
2012Lightweight Certifcates- Towards a Practical Model for PKISpringer Verlag
2013Prostszy certyfikat weryfikacji podpisu elektronicznegoWydawnictwo WWSM
2013Jak inteligentnie wykorzystać papier do informatyzacji procesówCzas informacji