image

Rada Izby

Rada Izby jest najwyższym Organem Izby w okresie między Zgromadzeniami. Rada Izby składa się od 20 do 25 członków. Członkowie Rady wybierają i odwołują ze swego grona władze, w tym Przewodniczącego oraz co najmniej jednego i maksymalnie dwóch Wiceprzewodniczących. Rada Izby odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.

Skład Rady PIIT w kadencji 2023-2026

Prezydium Rady Izby:

  • Andrzej Abramczuk, Netia – Przewodniczący
  • Artur Wiza, Asseco Poland S.A. – Wiceprzewodniczący
  • Jacek Łęgiewicz, Samsung – Wiceprzewodniczący

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji: