Paweł Surmak

Ekspert w obszarze bezpieczeństwa
Absolwent Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 1998-2011 pracował w Grupie Kapitałowej Telekomunikacja Polska S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za ochronę przychodów, zarządzanie nadużyciami telekomunikacyjnymi oraz wdrażanie polityk kredytowych weryfikacji klienta. W latach 2011-2012 pracował na stanowisku Head of Fraud&Operational Risk w KBC Consumer Finance Bank, gdzie odpowiadał za strategie zarzadzania nadużyciami i ryzykiem operacyjnym dla banków grupy KBC w obszarze Consumer Finance w Europie Środkowej. Następnie w latach 2013-2019 odpowiadał za bezpieczeństwo w T-Mobile Polska S.A., gdzie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa. Odpowiadał m.in za obszary: zapobiegania nadużyciom, zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) i bezpieczeństwem teleinformatycznym, zarzadzania kryzysowego oraz zarządzania ciągłością działania, bezpieczeństwa fizycznego oraz przeciwpożarowego. W T-Mobile Polska S.A. odpowiadał również za współpracę współpracy operatora z organami Państwa na rzecz obronności, bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego, jak również w zakresie możliwości wykonywania zadań przez uprawnione podmioty. Bieżąca współpraca z LEA, sądami i prokuratorami. Pełnił również funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych.

Paweł Surmak jest managerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej i bankowej. Zakres zadań uwzględniał zarządzanie obszarami bezpieczeństwa, nadużyciami telekomunikacyjnymi i gospodarczymi, zapewnianie ochrony przychodów u operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, a także zarządzanie obszarem nadużyć i ryzykiem operacyjnym w sektorze usług bankowych.

Jego do doświadczenie obejmowało pełnienie roli lidera w wielu projektach m.in. infrastrukturalnych (budowa Data Center), dotyczących rozwoju i wdrażania strategii oraz narzędzi informatycznych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania nadużyciami i ochrony przychodów.

Specjalizuje się w budowie systemów bezpieczeństwa, prowadzeniu postepowań wyjaśniających w zakresie nadużyć, wdrażaniu strategii bezpieczeństwa w szczególności skutecznych procesów kontroli wewnętrznej oraz narzędzi wspierających opartych na analizie dużej ilości danych (Big Data). Duża wiedza i doświadczenie w zakresie procesów ryzyka kredytowego. Prezenter na konferencjach i szkoleniach dotyczących zarządzania ryzykiem oszustw dla telco, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, policji i prokuratorów.