P4

Adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Telefon: 22 319 4101
Strona: www.play.pl


Należąca do francuskiej Grupy iliad, jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie, jest wiodącym dostawcą usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji cyfrowej. Obsługuje ponad 17 milionów klientów,
a także świadczy kompleksowe rozwiązania ICT i data center dedykowane dla biznesu.

Play stale rozwija najnowocześniejszą sieć mobilną w Polsce, liczącą obecnie ponad 10 000 stacji bazowych
i obejmującą swoim zasięgiem blisko 100% populacji Polski, a także sieć światłowodową, która docelowo docierać będzie do ponad 6 milionów gospodarstw domowych, zapewniając klientom w Polsce dostęp
do najwyższej jakości światłowodowego internetu i wolność wyboru.  
Grupa Play, należąca do francuskiej Grupy iliad, jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie,
jest wiodącym dostawcą usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji cyfrowej. Obsługuje ponad 17 milionów klientów, a także świadczy kompleksowe rozwiązania ICT i data center dedykowane dla biznesu.

Play stale rozwija najnowocześniejszą sieć mobilną w Polsce, liczącą obecnie ponad 10 800 stacji bazowych
i obejmującą swoim zasięgiem blisko 100% populacji Polski, a także sieć światłowodową, która docelowo docierać będzie do ponad 6 milionów gospodarstw domowych, zapewniając klientom w Polsce dostęp
do najwyższej jakości światłowodowego internetu i wolność wyboru.