Asseco

Adres: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon: 17 888 5555
Strona: https://www.asseco.pl/


jest liderem cyfryzacji w Polsce i spółką notowaną w WIG 20 na GPW w Warszawie. Grupa Asseco to największa międzynarodowa grupa IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Izraelu, a jej spółki zależne notowane są również na NASDAQ i na giełdzie w Tel Awiwie.

Asseco od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla największych firm
z kluczowych sektorów gospodarki oraz dla jednostek administracji publicznej. Posiada szeroki portfel własnych rozwiązań, a także unikatowe doświadczenie w realizacji najbardziej złożonych projektów informatycznych. Oferuje oprogramowanie dla banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, handlowej, ubezpieczeniowej oraz rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji lokalnej, centralnej i służby zdrowia. Asseco posiada centra kompetencyjne w obszarach: cyberbezpieczeństwa (ComCERT), chmury (Asseco Cloud) oraz systemów ERP (Asseco Business Solutions).

Grupa Asseco działa w ponad 60 krajach na całym świecie: w większości państw europejskich, a także w Izraelu, USA, Ameryce Południowej, Afryce oraz Azji. Na czele Grupy stoi Asseco Poland S.A., które zostało założone przez Adama Górala w 1991 roku jako Comp Rzeszów.

Asseco Poland S.A. jako lider Grupy prowadzi działalność na rynku krajowym i zagranicznym.
Rozwija się w sposób organiczny oraz poprzez akwizycje. Kolejne inwestycje mają na celu rozwój
Asseco na nowych rynkach oraz pozwalają uzyskać dostęp do nowych, unikatowych rozwiązań informatycznych. W ten sposób Asseco tworzy wyjątkowy model federacyjny, w którym poszczególne spółki zachowują dużą autonomię działania, a największą wartość stanowi zespół. Grupa Asseco zatrudnia obecnie blisko 33 tys. osób na całym świecie.

Asseco jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Podstawowym celem Grupy jest dostarczanie rozwiązań, które sprostają potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów. Wszystkie
jej działania koncentrują się na ludziach i ich oczekiwaniach wobec dynamicznie zmieniającego się świata usług cyfrowych.