Mikołaj Sowiński

Ekspert w zakresie „prawa autorskiego i pokrewnych w nowych technologiach, usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji”
Jest radcą prawnym oraz partnerem w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w której kieruje pracami zespołu ds. nowych technologii.

Mikołaj Sowiński ukończył w 1996 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie w roku 1997 roku zakończył Podyplomowe Studia Międzynarodowego Prawa Handlowego, Arbitrażu Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Instytucie Assera w Hadze. W roku 2002 ukończył z wyróżnieniem aplikację radcowską oraz został wpisany na listę radców prawnych.

Kariera zawodowa Mikołaja Sowińskiego jest od blisko 20 lat nieprzerwanie związana z kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – jedną z wiodących kancelarii na polskim rynku, w której mec. Sowiński został partnerem w 2007 roku.

W 2013 roku Mikołaj Sowiński został wybrany członkiem rady EuroITCounsel – międzynarodowej grupy niezależnych kancelarii prawniczych specjalizujących się w prawie nowych technologii.

W pracy zawodowej Mikołaj Sowiński doradza wielu producentom programów komputerowych, m.in. w dziedzinach związanych z licencjonowaniem, sprzedażą, dystrybucją oraz ochroną oprogramowania komputerowego. Od 1997 roku prowadzi na rzecz kilkunastu klientów program ochrony praw autorskich, m.in. reprezentując klientów w licznych postępowaniach karnych oraz cywilnych. Doradztwo prowadzone przez mec. Sowińskiego obejmuje również zagadnienia związane z e-commerce, umowami wdrożeniowymi, prawem reklamy oraz nieuczciwej konkurencji.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.