Tomasz Polichnowski

Ekspert w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych – ITS

Od 1999 roku związany jest z branżą rozwoju złożonych systemów zarządzania / sterowania ruchem oraz technologii powiązanych IT/ICT, rozwiązań inżynieryjnych, sprzętowych i programowych dedykowanych lub integrowanych w ramach ITS.

Ukończył studia techniczne na Politechnice Szczecińskiej na kierunku Transport oraz studia Podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowego, symulacji komputerowych oraz dziedzinowe specjalistyczne szkolenia.

Pełniąc zróżnicowane funkcje eksperckie, związane z kierowaniem projektami, a także rozwojem biznesu ITS, np. w ramach TYCO i THALES, do funkcji Prezesa Zarządu i kluczowego eksperta utworzonej w 2018 roku spółki doradczej Politraffic Sp. z o.o., bezpośrednio brał udział w realizacji kilku kluczowych specjalistycznych projektach usługach. Zarówno o charakterze doradczym, projektowym, wdrożeniowym i rozwojowym, obejmujących rozwój technologii ITS w warunkach polskich miast i obszarów pozamiejskich. Między innymi dla: m.st. Warszawy (projekt ZSZR), projekt ITS Poznań, projekt ITS Wrocław, Legnicy (projekt ZSZRiTP), Łódź (dedykowane technologia ITS w ramach dwóch projektów rozwoju infrastruktury drogowo transportowej, tj.: ŁTR i Trasa W-Z), ITS Katowice, ITS Płock. Dla GDDKiA, dot. aktywnego zarządzania infrastrukturą i ruchem drogowym (projekt KSZRD – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym) oraz dla Ministerstwa Finansów (projekt KSPOE – Krajowy System Poboru Opłat Elektronicznych, zmiana systemu viaTOLL opartego na technologii DSRC na e-TOLL typu GNNS/GPS+GSM).

Posiada również wiedzę i doświadczenia związane z zastosowaniem systemów ITS na rynku kolejowym i lotniczym wyniesione z bezpośredniego udziału w realizacji specjalistycznych prac biznesowych i doradczych. W ramach prac doradczych ukierunkowany jest na tworzenie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji w ruchu drogowym.