image

Kim jesteśmy?

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji to platforma firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa.

Nasza misja:

Współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju

 • Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi.
 • Pracujemy na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej.
 • Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji

Jak według PIIT „wygląda świat”

 1. Cyfryzacja gospodarki jest jednym z kluczowych warunków jej konkurencyjności w świecie,a w rezultacie niezbędnym czynnikiem wzrostu znaczenia Polski i dobrobytu jej mieszkańców.
 2. Realizacja strategii rozwoju gospodarczego, przeciwdziałającej marginalizacji polskiej gospodarki, musi uwzględniać globalne trendy cyfryzacji i zagospodarować wynikające z nich szanse.
 3. Inwestycje publiczne w modernizację państwa to szansa transferu praktyk w obszarze zarządzania do sektora publicznego oraz okazja dla rozwoju produktów i usług firm teleinformatycznych.

Cele izby:

 1. Sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego
  kluczowe zagadnienie związane z wdrożeniem strategii rozwoju gospodarczego kraju.
 2. Racjonalne regulacje i inicjatywy wspierające wdrażanie cyfrowych innowacji
  podstawą rozwoju kluczowych sektorów gospodarki i nowoczesnego e-państwa.
 3. Partnerska współpraca przemysłu teleinformatycznego i administracji publicznej
  przemysł teleinformatyczny jako partner merytoryczny i dostawca rozwiązań w procesie budowy e-państwa