Paweł Sokołowski

Absolwent wydziału Elektrotechniki na Politechnice Praskiej (Republika Czeska).

Od 25 lat związany z branżą IT, w której zajmuje się przede wszystkim komponentami i systemami Smart City.

Zajmował stanowiska menadżerskie w firmach takich jak: Asseco Poland SA, Asseco Data Systems S.A, Mennica Polska, Bull Polska, City Parking Group i Aldesa. Odpowiadał za wdrażanie i rozwój projektów ITS i Smart City. Od sierpnia 2014 roku do czerwca 2016 był odpowiedzialny za business development w zakresie ITS i Smart City w Asseco Poland. Od lipca 2016 kierował Pionem Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems, a następnie do lutego 2021 odpowiadał za Dział Rozwoju Biznesu w Obszarze Smart City w Asseco Data Systems, wspierając w ramach centrum kompetencyjnego, inne kraje z grupy Asseco. Od 2021 do 2022 pełnił funkcję dyrektora sprzedaży Sektora Public w Atos Polska, a w 2023 był Client Executive Partnerem w Atos/Eviden. Od grudnia 2023 jest Senior Account Executive w SAS Institute odpowiedzialnym za sektor publiczny w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie pełnił funkcję kierownika projektu w projektach takich jak: Systemy Kart Miejskich w Rybniku i Białymstoku, ale również projektach ITS: Rzeszowskim Inteligentnym Systemie Transportowym oraz Systemie Nawigacji na miejsca parkingowe wraz z ich opomiarowaniem w Rzeszowie. Będąc częścią kluczowego personelu, uczestniczył w realizacji projektu pn. „Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach SmartCity”, przy współpracy z NCBiR, oraz w projekcie ITSM dla komisji europejskiej w DG TAXUD.

Od października 2020 jest wiceprzewodniczącym Komitetu SMART w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,a od 2021 również członkiem Rady PIIT.

Od 2020 roku jest członkiem konwentu III kadencji (2020-2024) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie.