Paweł Potakowski

Specjalista ds. Dostępności współpracuje z podmiotami publicznymi oraz biznesem. Z wykształcenia prawnik, z praktyki zawodowej marketingowiec. Zmienia świat na lepsze pracując dla Grupy Migam.

Jako Dyrektor z MIGAM.org otwiera świat dla Głuchych, a do tego jako Prezes www.pracabezbarier.eu zrzuca bariery wokół zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Jako broker wiedzy i innowacji był uczestnikiem TOP 500 Innovators, w ramach, którego odbył 9 tygodniowy program edukacyjny prowadzony przez najlepszy publiczny uniwersytet na świecie, czyli Uniwersytet Kalifornijski Berkeley.

__

Accessibility Expert who works with public entities and business. A lawyer by education, a marketer by professional practice. He changes the world for the better by working for the Migam Group.

As the Director of MIGAM.org, he opens the world for the deaf, and as the CEO of www.pracabezbarier.eu he drops barriers around the employment of people with disabilities.

As a knowledge and innovation broker, he was a participant in TOP 500 Innovators, as part of which he participated in a 9-week educational program run by the best public university in the world – the University of California Berkeley.