Marcin Grabarczyk

Dyrektor Pionu Transferu Technologii i Rozwoju Biznesu w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Inżynier-pasjonat i doktor nauk technicznych oraz doświadczony manager w branży cybersecurity/IT. Kieruje procesami komercjalizacji technologii oraz rozwijaniem działalności biznesowej związanej z cyberbezpieczeństwem.
W Instytucie kolejno przechodził przez stanowiska: inżynier ds. oprogramowania, menedżer produktu, kierownik zespołu badawczego oraz starszy menedżer rozwoju biznesu. Jego poprzednie doświadczenia obejmują prace naukowo-badawcze oraz działania z zakresu szerokiej analityki biznesowej i zarządzania w ramach współprac
z CNBOP-PIB, Instytutem Lotnictwa, WatchOUT!, Appverk, Norion, StreamVX. Entuzjasta technologicznych innowacji oraz postępowych strategii biznesowych. Posiada wykształcenie kierunkowe z zarządzania cyberbezpieczeństwem i rozwoju biznesu, jak również ugruntowane doświadczenie w zarządzaniu projektami IT/cybersec, produktami i złożonymi zespołami. Od marca 2024 Członek Rady Izby w PIIT.