Sławomir Chabros

Prezes BizTech Konsulting SA od 2004 roku            

Poprzednio:

  • Wiceprezes Zarządu Altkom Akademia SA (2003-2004),
  • Prezes Zarządu Centrum Edukacyjne EduSoft sp. z o.o (1995-2002),
  • Prezes Zarządu Multitrade SA (1991-1995),
  • Projektant i kierownik w zespołach piszących oprogramowanie Impexmetal, Kierownik Ośrodka Informatyki Minex (1977-1989).

Absolwent Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technologii Informatycznych Politechniki Warszawskiej – tytuł magistra inżyniera (1977) oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

Wieloletni członek Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Nominowany do nagrody XX-lecia PIIT.

W 2018 r. uhonorowany przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce – zamieszczony na „Liście 100”, składającej się ze 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Medal 70-lecia polskiej informatyki (2018), wręczony szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej informatyki.

Nagroda tygodnika WPROST (2004) za wkład w szerzenie wiedzy teleinformatycznej i cykliczną organizację Forum Teleinformatyki.

Nagroda Info-Star 2003 w kategorii Propagowanie Informatyki. Nominowany do nagrody Info-Star 2001 oraz Info-Star 2002 w tej kategorii.

Od 1995 r. organizator Forum Teleinformatyki, najstarszej i największej konferencji branży IT dla sektora publicznego, poświęconej problematyce informatyzacji kraju.

Hobby: korespondencja wojskowa 1795-1939, kulinaria.