Mirosław Śmiałek

Członek Rady oraz Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Ukończył Politechnikę Warszawską na dwóch kierunkach: Telekomunikacja na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Marketing i Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Menedżer i ekspert rynku telekomunikacyjnego. Od 1997 roku związany z branżą telekomunikacyjną, uczestnicząc i angażując się w kwestie związane z rozwojem sieci i usług telefonii bezprzewodowej, usług konsumenckich, procesów współpracy międzyoperatorskiej a także rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie administracji rządowej i samorządowej. Brał udział w cyklicznych pracach nad tworzeniem i wdrażaniem roamingowych międzynarodowych standardów telekomunikacyjnych GSM Association na rzecz rozwoju światowego ekosystemu telefonii cyfrowej GSM.

W latach 1997-2008 pracował dla Polskiej Telefonii Cyfrowej (wówczas sieć Era). Od 2008 r. związany zawodowo z Grupą Polsat Plus. Obecnie odpowiada za obszar regulacji i współpracy międzyoperatorskiej w Polkomtel sp. z o.o. (operator sieci Plus).

Od roku 2011 Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, odpowiedzialny za obszar telekomunikacji, a od 2017 r. Członek Rady PIIT. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa.