Jacek Szczepański

Wiceprezes Zarządu, Atende S.A.

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz programu Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik programów menedżerskich prowadzonych przez Insead we Francji i London School of Economics w Wielkiej Brytanii. Założyciel i Prezes własnej firmy zajmującej się produkcją oprogramowania. Dalszą karierę rozwijał w SAP Polska, gdzie pełnił funkcję m.in. Dyrektora Konsultingu i wiceprezesa Zarządu. W latach 2013-2015 był szefem działu Konsultingu Technologicznego oraz członkiem kierownictwa działu Enterprise Group w firmie Hewlett-Packard Polska.

Ma bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania strategii rynkowych, a także sprzedaży oprogramowania, usług i infrastruktury IT.

Jako Wiceprezes Zarządu Atende S.A. odpowiada za zarządzanie operacyjne.


VP of the Management Board, Atende

Master graduate of the Faculty of Computer Science and Management of Wroclaw University of Technology and the Executive MBA program at Kozminski University in Warsaw. Participant of management programs conducted by Insead in France and the London School of Economics in the UK. Founder and President of his own software manufacturing company. He further developed his career in SAP Poland where he served, among others, as Consulting Director and Vice President of the Board. In the 2013-2015 he was Head of the Consulting and Technology Department and a member of the management board of the Enterprise Group at Hewlett-Packard Poland. He has extensive experience in creating and implementing market strategies, as well as sales of software, services and IT infrastructure. As Vice President of Atende he is responsible for operational management.