Marek Kowalski

Członek Sądu Koleżeńskiego PIIT od 1995 r.

Prezes firmy MAPAKO Sp. z o.o.

Poprzednio: Pełnomocnik oddziału firmy HIROSS AUSTRIA w Polsce (1991-1993) i jej pracownik od 1974 r. zatrudniony również w ZETO Katowice (1974-1977).

Pracownik Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (1971-1973).

Magister inżynier – absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania – stwarzanie właściwych warunków pracy dla sprzętu teleinformatycznego i ludzi. Hobby – stare aparaty fotograficzne i fotografia.