Piotr Biernacki

Konsultant, praktyk biznesu. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej i liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.

Od 1993 roku właściciel MGX Infoservice, zajmuje się narzędziami do dokumentacji i analizy procesów biznesowych szczególnie firm iGrafx (Corel Corp.) i Minitab, oraz wdrożeniami w tym obszarze. Specjalizuje się w zastosowaniach notacji BPMN w modelowaniu procesów biznesowych. Wdrożenia realizuje samodzielnie jak i z partnerami (jako ekspert) takimi jak: BPSC, Macrologic, Stylex, e-RTM i CeBIP (oprogramowanie), Ten Step (metodyki projektowe), EnergSys, Softtutor, CSS, Strictwise, Sofrecom – grupa France Telecom, Carrywater Consulting, (doradcy), Invovide-Matrix – integratorzy, Software Konferencje, Altkom-Akademia (ośrodki szkoleniowe).

Od 2001 roku wykłada podstawy dokumentacji i analizy procesów biznesowych na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

W latach 1993-2002 przedstawiciel Micrografx i potem Corel (produkty Enterprise) na Europę Środkowo-Wschodnią, brał udział w rozwoju takich produktów jak FlowCharter i iGrafx Process oraz w przygotowywaniu i certyfikowaniu ośrodków szkoleniowych Micrografx / iGrafx. Ekspert w obszarze symulacji i analizy procesów w projektach realizowanych przez firmy partnerskie.

W latach 1999-2007 liczne wykłady i szkolenia dotyczące dokumentacji, symulacji i analizy procesów biznesowych w tym w obszarze BPR (Business Process Reengineering), (BPM) Business Process Management , BPMN (Business Process Modeling Notation) i Six Sigma (m.in. na Politechnice Wrocławskiej, Warszawskiej, Łódzkiej, SGH w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Szczecińskim, Akademii Morskiej, WSB w Poznaniu).

Żonaty, ma 22 letniego syna (studenta MiNI na PW) i 17 letnią córkę