Producenci Oprogramowania i Programiści (PPOiP)

25 maja 2017 r. Zarząd PIIT zarekomendował do Rady PIIT powołanie Komitetu Polskich Producentów Oprogramowania i Programistów  (PPOIP).

Przewodniczący Komitetu: vacat

Komitet PPOiP zajmuje się działaniami mającymi na celu promocję i rozwój działających w Polsce firm wytwarzających oprogramowanie oraz programistów.

Działania Komitetu skupiają się na następujących obszarach:

  • prace nad regulacjami w zakresie samozatrudnienia, polityki podatkowej, 30-krotności składek ZUS;
  • monitorowanie aktualnego stanu rynku IT w Polsce;
  • budowanie sprzyjających warunków regulacyjnych dla firm informatycznych poprzez współpracę z najważniejszymi interesariuszami z administracji publicznej;
  • promocja polskich rozwiązań IT za granicą;
  • współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz DIGITALEUROPE;
  • praca nad standardem pomiaru oprogramowania.