GAIA-X

Komitet GAIA-X zajmuje się stworzeniem ekosytemu dostawców chmury, użytkowników oraz „czynnika rządowego” w danym państwie, bierze udział w pracach AIBSL mających na celu wypracowanie standardów, dobrych praktyk etc. dotyczących chmury obliczeniowej.

  • Przewodniczący Komitetu: Dariusz Śpiewak (Force Systems)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu: Jarosław Kowalski (inMado)
  • Wiceprzewodnicząca Komitetu: Monika Krzyżanowska (CloudFerro)

Zakres działań:

  • Utworzenie polskiego hubu dla europejskiego projektu Gaia-X powołanego dla wprowadzenia otwartego, bezpiecznego i suwerennego działania z danymi;
  • Współpraca przy transparentnym tworzeniu zasad federacyjnej infrastruktury danych w Europie;
  • Zapewnienie niedyskryminacyjnej polityki Gaia-X, która pozwoli wszystkim podmiotom działającym w Polsce na pełne wykorzystanie dorobku projektu;
  • Współpraca europejska przy tworzeniu standardów komunikacji (interconnectivity), interoperacyjności (interoperability) i przenoszalności (portability);
  • Współpraca z polskim rządem przy wprowadzaniu zasad wypracowanych przez Gaia-X do ram organizacyjno-prawnych i technicznych wykorzystywania danych;
  • Zachęcanie polskich wiodących przedsiębiorców do pracy w Komitecie, a także bezpośredniego uczestnictwa w pracach europejskich Gaia-X.