image

Zarząd

Zarząd jest Organem wykonawczym i reprezentującym Izbę. Zarząd składa się od 3 do 8 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Zgromadzenie Członków PIIT.

Skład Zarządu PIIT w kadencji 2023-2026

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Andrzej Dulka

Wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Marta BrzozaOrange Polska
Jacek FalkiewiczEricsson
Wiesław PaluszyńskiE-Konsulting
Olaf KrynickiSamsung
Mirosław ŚmiałekPolkomtel
Xawery KonarskiTraple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Teresa WierzbowskaCyfrowy Polsat